Hiển thị tất cả 5 kết quả

Liên hệ

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử...  

Liên hệ

AcpiNet là hệ thống phần mềm giúp cho doanh nghiệp quản lý tổng thể được tích hợp đủ các công cụ quản lý vế tài chính kế toán, kế hoạch, nhân sự tiền lương...  

Liên hệ

Phần mềm kế toán SmartSoft ad(09Q19) là phiên bản dành riêng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp...  

Liên hệ

Chương trình kế toán áp dung cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phần mềm được thiết kế linh động, dễ sử dụng...  

Liên hệ

Chương trình kế toán áp dung cho các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp lớn với.cở sở dữ liệu SQL Server 2016...