Phần mềm kế toán SmartSoft 9(Sm17)

Chương trình kế toán áp dung cho các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp lớn với.cở sở dữ liệu SQL Server 2016 được xây dưng trên mô hình ứng dụng 3 tầng, 3 lớp. Ứng dụng đáp ứng được nhu cầu bảo mật và có khả năng mở rộng và bổ sung các ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản lý và kiểm soát tài chính cho các cán bộ quản lý của Doanh nghiệp.

 

Thông số kỹ thuật, các chức năng của sản phẩm

Sản phẩm SmartSoft(SM17)

(Sản phẩm mới)

Ngôn ngữ phát triển

Visual foxPro 9.0

Cơ sở dữ liệu

Database SQL Server 2014-2016

WINDOWS Làm việc tốt với môi trường Windows 32/64 Bit
FRAME WORK

Không cần

Font

TCVN3

Phạm vi làm việc trong môi trường mạng

(NET WORK)

LAN/WAN

(có hoạt đông tốt trong mạng nội bộ và làm việc online truy cập qua Internet)

Khả năng tích hợp với các thiết bị thông minh

Có thể

Khả năng tích hợp với API của các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử

Có thể tích hợp đẩy hóa đơn trực tiếp từ phần mềm lên các App cung cấp hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp như: VNPT, Viettel, VNIs, EFY,.. thông qua tíc hợp từ các API của nhà cung cấp dịch vụ

Bảo mật và an toàn dữ liệu

Rất tốt

Cài đặt

Dễ, chỉ cần một chương trình có thể sử dụng chung cho tất cả các đơn vị vì vậy dễ cho công tác bảo trì và sao lưu/backup dữ liệu

Hệ thống báo cáo tài chính

Đáp ứng các báo cáo đặc của đơn vị và cung cấp đầy đủ tất cả các báo cáo theo đúng qui định mới nhất của Bộ tài chính ban hành

Đơn giá cung cấp sản phẩm

Phụ thuộc vào mô hình sản xuất kinh doanh và qui mô quản lý của doanh nghiệp

Phí dịch vụ cài đặt/Setup cơ sở dữ liệu và phần mềm

Miễn phí

Cài đặt Data center                         

Miễn phí

Cam kết

Hỗ trợ kỹ thuật 24×7